Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 24/2021privind aprobarea unui ajutor de urgenta  numitului Podeanu Nicolae in vederea refacerii locuintei2021/06/22
HCL 23/2021privind declararea  unor bunuri imobile ca fiind de interes public local2021/06/22
HCL 22/2021privind aprobarea Nomenclatorului stadal al comunei Panatau, judetul Buzau2021/06/22
HCL 21/2021privind infiintarea /organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Panatau, judetul Buzau2021/06/22
HCL 20/2021privind infiintarea si organizarea serviciului Apa Salubrizare Panatau, serviciu public de interes local,specializat,cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Panatau, judetul Buzau2021/06/22
HCL 19/2021privind infiintarea Serviciului de iluminat public al comunei Panatau, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a Regulamentului de Organizare si functionare al  serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini al comunei2021/06/22
HCL 18/2021privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol al comunei Panatau,judetul Buzau2021/05/14
HCL 17/2021privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Panatau, judetul Buzau2021/05/14
HCL 16/2021privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2021/05/14
HCL 15/2021privind aprobarea sumelor pentru acordarea bursei de performanta,al bursei de merit, al bursei de studiu si al bursei de ajutor social, elevilor din cadrul Scolii Gimnaziale Panatau in anul scolar 2020-20212021/04/20
HCL 14/2021privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor valorilor impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora cu rata inflatiei de 2,6%2021/04/20
HCL 13/2021privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/07
HCL 12/2021privind aprobarea modificarii si actualizarii Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Tinutul Buzaului” la care comuna Panatau este membru asociat2021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea modificarii Actului Constructiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,Eco Buzau 2009”, la care comuna Panatau este membru asociat2021/03/31
HCL 10/2021privind aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru traseele judetene care tranziteaza UAT Panatau2021/03/31
HCL 9/2021privind acordarea unui ajutor de urgenta  familiei Mircea Alexandru, in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 13.02.20212021/03/31
HCL 8/2021privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor si al contractelor/acordurilor -cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente programului pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023, la nivelul comunei Panatau2021/03/31
HCL 7/2021privind nominalizarea de catre Consiliul Local al comunei Panatau a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Panatau2021/02/25
HCL 6/2021privind atestarea apartenentei la domeniul privat  al comunei Panatau a unui teren situat in comuna Panatau2021/02/25
HCL 5/2021privind atestarea apartenentei la domeniul public  al comunei Panatau a unor terenuri situate in comuna Panatau2021/02/25
HCL 4/2021privind aprobarea incheierii contului executiei2021/02/25
HCL 3/2021privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi executate in anul 2021, de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social,conform Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat2021/02/25
HCL 2/2021privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Panatau2021/02/25
HCL 1/2021privind principalele actiuni ce se vor realiza in anul 20212021/01/28
HCL 32/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/12/22
HCL 31/2020privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Pănătău2020/12/22
HCL 30/2020privind reorganizarea reţelei şcolare de învatamant preuniversitar la nivelul comunei Pănătău, judeţul Buzău, în anul şcolar 2021-20222020/12/22
HCL 29/2020privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20212020/12/22
HCL 28/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/11/25
HCL 27/2020privind alegerea viceprimarului comunei Panatau,judetul Buzau2020/11/16
HCL 26/2020privind organizarea comisiilor de specialitate ale  Consiliului Local al comunei Panatau2020/11/16
HCL 25/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Panatau2020/11/16
HCL 24/2020privind darea in folosinta a imobilului Scoala Tega,sat Tega,comuna Panatau catre Primaria Orasului Patarlagele in vederea desfasurarii activitatilor instructive educative de catre elevii Scolii Gimnaziale Maruntisu2020/09/24
HCL 23/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/09/17
HCL 22/2020aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate(functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Panatau, judetul Buzau2020/08/31
HCL 21/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/08/31
HCL 20/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2020/08/31
HCL 19/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/07/14
HCL 18/2020privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Rusen Ion in vederea refacerii locuintei avariate in urma incendiului produs in data de 29.04.20202020/05/07
HCL 17/2020privind rectificarea bugetului local pe anul 20202020/05/07
HCL 16/2020privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Panatau2020/05/07
HCL 15/2020aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate(functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Panatau,judetul Buzau2020/03/17
HCL 14/2020privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Panatau judetul Buzau2020/03/17
HCL 13/2020privind aprobarea incheierii contului executiei bugetare pe anul 20192020/03/17
HCL 12/2020privind reparația rețelei de alimentare cu apă în satul Begu, comuna Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 11/2020privind înființarea Serviciului Voluntare pentru Situații de Urgență TIP V1-pentru intervenția de situații de urgență2020/02/17
HCL 10/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 9/2020privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Pănătău, județul Buzău, pentru anul 20202020/02/17
HCL 8/2020privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate (funcții publice și funcții contractuale) al primarului comunei Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 7/2020privind aprobarea bugetului local al comunei Pănătău pe anul 20202020/02/17
HCL 6/2020privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2020, de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2020/02/17
HCL 5/2020privind reorganizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar la nivelul comunei Pănătău, județul Buzău2020/02/17
HCL 4/2020privind indexarea cu rata inflatiei a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele și taxelor locale si alte taxe asimilate acestora2020/01/08
HCL 3/2020privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Pănătău2020/01/08
HCL 2/2020privind principalele acțiuni ce vor fi realizate în anul 20202020/01/08
HCL 1/2020privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al comunei Pănătău2020/01/08

Comments are closed.