Dispozitia 102/2020

privind încetarea ajutorului social în condițiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat