Dispozitia 11/2023

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al domnului Brătucu Alexandru în funcția contractuală de execuție de muncitor necalificat, în cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pănătău, județul Buzău