Dispozitia 165/2022

privind acordarea ajutorului socioal in conditiile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat