Dispozitia 219/2023

privind individualizarea salariului de bază al secretarului general al comunei Pănătău începând cu data de 1 ianuarie 2024