Dispozitia 42/2024

privind stabilirea cuantumului brut al salariului de bază al doamnei SÎRBU RAMONA , având funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Dezvoltare Rurală și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pănătău, județul Buzău