Dispozitia 45/2023

privind promovarea în grad profesional imediat superior a doamnei Andrei Andreea funcționar public de execuție, Compartiment Agricol, Cadastru și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pănătău