Dispozitia 55/2024

de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei Pănătău județul Buzău