Dispozitia 58/2024

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica privind obiectivul de investitii „Achizitie utilaje și accesorii pentru situații de urgență în Comuna Pănătău, Judetul Buzău”