Dispozitia 64/2023

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Moise Daniela , avănd funcția publică de execuție de Inspector, grad profesional superior , clasa I, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Achiziții Publice, Impozite și Taxe Locale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pănătău, județul Buzău