Dispozitia 197/2022

privind constituirea Comisiei de evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune prin licitatie publica , a suprafetei de 66.120 mp teren extravilan apartinand domeniului privat,al comunei Panatau ,judetul Buzau

Dispozitia 193/2022

privind incetarea raportului de serviciu al domnului Ghinea Daniel din functia publica de executie de inspector ,clasa I,grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Financiar Contabil,Achizitii Publice ,Impozite si Taxe Locale,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Panatau,judetul Buzau