HCL 10/2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pănătău, județul Buzău