HCL 10/2023

Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii șI Solidarității Sociale(MMSS)și Unitatea Administrativ Teritorială Pănătău, Județul Buzău având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Pănătău în cadrul proiectului,,HUB de servicii MMSS-SII MMSS”,, ,Cod SMIS 2014+ 130963;

Bookmark the permalink.
Inapoi