HCL 12/2022

privind aprobarea participarii in cadrul proiectului ”Reabilitare si modernizare cladire administrativa UAT Panatau,judetul Buzau” ,in vederea finantarii acestuia in cadrulPlanului National de redresare si rezilienta al Romaniei,Componenta C10-Fondul local,Obiectivul de investitii1.3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale