HCL 15/2020

aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitate(functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Panatau,judetul Buzau