HCL 16/2022

privind revocarea Hotararii Consiliului Local Panatau nr.13/31.01.2022 privind concesionarea prin licitatie publica,in conditiile legii,a unui teren apartinand domeniului privat al comunei Panatau, judetul Buzau