HCL 18/2023

privind modificarea și completarea Hotărârii Consliului Local nr. 45 din 14.12.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Pănătău , judetul Buzău, pentru anii 2021-2027 -inițiator primar Stoica Nicolae