HCL 34/2022

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Panatau nr.23din 29,09,2022 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 66.120 mp,teren neproductiv,neimprejmuit, utilizat ca islaz,in T.28 ,P 708,709, cu numar cadastral 20377,inscris in cartea funciara nr.20377,apartinand domeniului privat al comunei Panatau,judetul Buzau