HCL 34/2022

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Panatau nr.23din 29,09,2022 privind concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 66.120 mp,teren neproductiv,neimprejmuit, utilizat ca islaz,in T.28 ,P 708,709, cu numar cadastral 20377,inscris in cartea funciara nr.20377,apartinand domeniului privat al comunei Panatau,judetul Buzau

Bookmark the permalink.
Inapoi