HCL 37/2021

privind înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitatea Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, județul Buzău în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”