HCL 39/2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 74 BEGU, COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEȚUL BUZĂU”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”