HCL 39/2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 74 BEGU, COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEȚUL BUZĂU”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Bookmark the permalink.
Inapoi