HCL 40/2021

privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Panatau