HCL 47/2021

privind finantarea complementara ,din bugetul local al UAT Panatau ,judetul Buzau a Scolii Gimnaziale Panatau pentru acordarea unor burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social categoriilor de elevi care frecventeaza cursurile acestei scoli pentru anul scolar 2021-2022scolare