HCL 8/2020

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate (funcții publice și funcții contractuale) al primarului comunei Pănătău, județul Buzău