HCL 9/2023

privind aprobarea proiectului și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ” Construire și dotare Centru Social pentru Copii,platforme și rețele exterioare,utilități,împrejmuire teren și organizare de șantier”