HCL 47/2021

privind finantarea complementara ,din bugetul local al UAT Panatau ,judetul Buzau a Scolii Gimnaziale Panatau pentru acordarea unor burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social categoriilor de elevi care frecventeaza cursurile acestei scoli pentru anul scolar 2021-2022scolare

HCL 46/2021

privind aprobarea Raportului de Evaluare pentru terenul extravilan apartinand domeniului privat al UAT Panatau,judetul Buzau in scopul concesionarii terenului