HCL 39/2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 74 BEGU, COMUNA PĂNĂTĂU, JUDEȚUL BUZĂU”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 38/2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, aferente obiectivului „Modernizare drum comunal de legătură DC 60, comuna Pănătău – limita hotar comuna Cozieni, județul Buzău” în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

HCL 37/2021

privind înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitatea Sibiciu de Jos, comuna Pănătău, județul Buzău în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”