HCL 25/2023

privind încetarea folosinței gratuite a imobilului care aparține domeniului public al comunei Pănătău,județul Buzău,situat în satul Plăișor ,comuna Pănătău către ,Asociatiei de ajutor” AMURTEL România “,în scopul functionării Centrului de zi Panatau.

HCL 24/2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investiții „Reabilitare si modernizare cladire administrativa UAT Panatau, judetul Buzau”.

HCL 23/2023

privind aprobarea proiectului și indicatorii tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții „ Construire și dotare Centru Social pentru Copii,platforme și rețele exterioare,utilități,împrejmuire teren și organizare de șantier”

HCL 22/2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciul de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în localitățile Sibiciul de Jos și Pănătău, comuna Pănătău, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului-inițiator primar Stoica Nicolae;