Aparatul de specialitate

Demnitari
STOICA Nicolae – Primar
VIȘAN Dumitru – Viceprimar

Secretar general al comunei Pănătău
IACOB Marcela-Daniela

ȘERBAN Verginia – Consilierul primarului

Compartiment asistență socială și autoritate tutelară
VIȘAN Roxana-Steliana – Inspector principal

Compartiment agricol, cadastru și urbanism
POPA Ion – Referent

Compartiment dezvoltare rurală și resurse umane
BULARCĂ Mihaela – Inspector superior
PORCEANU Bogdan- Ionuț – Inspector de specialitate

Compartiment buget finanțe contabilitate și taxe locale
MOISE Daniela – Inspector principal
GHINEA Daniel – Inspector asistent
OANCEA Angelica – Referent

Compartiment cultură
GHINEA Lucian Laurențiu – Bibliotecar

Compartiment administrativ gospodăresc
DEDU Florin – Șofer
VOICU Ioan – Muncitor
BRĂTUCU Cristian – Muncitor
BRĂTUCU Alexandru – Muncitor necalificat
DEDU Florin – Muncitor necalificat
RUSEN Elena Cristian – Guard

Comments are closed.